Η Διαπρωκτική Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery) είναι μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αφαίρεση πολύποδων ή πρώιμου καρκίνου του ορθού, χωρίς εξωτερικές τομές. 

 

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη η τεχνική αυτή;

Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για ασθενείς με μεγάλους πολύποδες ορθού και ασθενείς με καρκίνο του ορθού αρχικού σταδίου.

Σε μερικές περιπτώσεις, όπως είναι ασθενείς μεγάλης ηλικίας με μεγάλη συννοσηρότητα, η TAMIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πιο προχωρημένο στάδιο καρκίνου σε συνδυασμο με ΧημειοΑκτινοθεραπεία.

Η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Γι’ αυτό για την επιλογή των ασθενών και σταδιοποίηση του πολύποδα επιστρατεύονται ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) και η Μαγνητική Τομογραφία (MRI). 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα την ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής TAMIS;

Η διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (TAMIS) έχει πολλά πλεονεκτήματα:

  • δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές
  • αποφεύγεται η δημιουργία στομίας
  • μείωση του πόνου
  • ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς 
  • ταχύτερη επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες
  • μικρότερη διάρκεια νοσηλείας 
  • πολύ μικρότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με ανοικτές επεμβάσεις

 

Ποια είναι η διαδικασία της ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής TAMIS;

Πριν από την επέμβαση, θα πρέπει να γίνει προετοιμασία/καθαρισμός εντέρου με τη χρήση υπακτικών και κλύσματος. Η επέμβαση λαμβάνει χώρα υπό γενική αναισθησία και χρησιμοποιείται ειδικό gel port απ´ όπου εισάγονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία για την πραγματοποίηση του χειρουργείου. Για τη βελτίωση της ορατότητας του επιθηλίου και των βλαβών, εισάγεται στο ορθό αέρας με ειδική συσκευή. Οι πολύποδες του ορθού αφαιρούνται ολόκληροι, μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπής. Το έλλειμμα στο εντερικό τοίχωμα συγκλείεται εσωτερικά με ράμματα. Το υλικό που προκύπτει από την αφαίρεση του πολύποδα / καρκίνου, αποστέλλεται στο εργαστήριο για τον οριστικό καθορισμό της παθολογίας και σταδιοποίησης. 

 

Ανάρρωση μετά την ελάχιστα επεμβατική τεχνική (TAMIS)

Η τεχνική TAMIS μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ημερήσια νοσηλεία, ωστόσο στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο για ένα βράδυ για παρακολούθηση. Κατά την έξοδό από το νοσοκομείο, δίνονται στον ασθενή αντιβιοτικά και υπακτικά. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, απαιτούνται λίγες ημέρες για την ανάρρωση μετά την ελάχιστα επεμβατική τεχνική TAMIS και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα. 

 

Διαπρωκτική Χειρουργική TAMIS: Επιπλοκές

Οι ασθενείς μπορεί να παρατηρήσουν μικρή ποσότητα αίματος στην τουαλέτα. Σε κάποιες περιπτώσεις αναλόγως της θέσης του πολύποδα/καρκίνου είναι πιθανή η είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα διαμέσου του ορθού, κάτι το οποίο μπορεί να απαιτεί, λαπαροσκοπική παρέμβαση για επιδιόρθωση και έλεγχο της στεγανότητας της επιδιόρθωσης. 

 

Η μέθοδος TAMIS πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο Χειρουργό Παχέος Εντέρου και Ορθού σε εξειδικευμένο κέντρο. Σε περίπτωση που έχετε διαγνωστεί με πολύποδα, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο γενικό χειρουργό παχέος εντέρου και ορθού Παναγιώτη Γεωργίου

 

loogo

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνήστε άμεσα με τον Dr. Παναγιώτη Γεωργίου:

+30 698 826 6898
+30 21 0686 2040 (7:30 – 15:00)
info@georgioumd.gr