Περιεδρικό Συρίγγιο

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου και του δέρματος στη περιεδρική χώρα. Επηρεάζει πιο συχνά άντρες παρά γυναίκες.

 

periedriko-syriggio

Αίτια

Η πλειονότητα των περιστατικών είναι ιδιοπαθής ή οφείλονται σε μικρές επιμολύνσεις της περιοχής που καταλήγουν στη δημιουργία του συριγγίου (θεωρία crypto-glandular disease). Άλλα αίτια συμπεριλαμβάνουν τη νόσο του Crohn, μετεγχειρητικά ή μετά από δημιουργία ειλεϊκής λυκήθου.

 

Συμπτώματα

Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζεται με περιεδρικό πόνο ή έκκριση μείγματος πύου με αίμα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί μετά από παροχέτευση περιεδρικού αποστήματος.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση είναι κλινική στις πιο πολλές περιπτώσεις. Σε πιο περίπλοκα περιστατικά η χρήση Μαγνητικής Τομογραφίας ή τρισδιάστατου ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος, μπορεί να βοηθήσει στην ακριβή απεικόνιση του συριγγίου βοηθώντας στο σχεδιασμό του χειρουργείο.

 

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών πρέπει να γίνεται από έμπειρους χειρουργούς εντέρου και ορθού καθώς είναι πολύ εξειδικευμένα και μπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά περίπλοκα.

Η διάνοιξη του συριγγίου είναι η μόνη θεραπεία που θεραπεύει το συριγγίο 100%. Ωστόσο, θυσιάζεται ένα μικρό μέρος του σφικτήρα και μπορεί να επηρεάσει την εγκράτεια στα κόπρανα σε ένα μικρό αριθμό ασθενών. Γι’ αυτό πραγματοποιείται σε μικρό αριθμό περιστατικών, όταν δεν επηρεάζεται σημαντικό ποσοστό του σφικτήρα και συνήθως μετά από αποτυχία άλλων μεθόδων.

Η χρήση ράμματος (seton) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο περίπλοκα συρίγγια αρχικά για να μειώσει τον κίνδυνο αποστήματος και να βοηθήσει στη ωρίμανση και εξωτερίκευση του συριγγίου αλλά και στο μετέπειτα χειρουργείο.

Στην προσπάθεια να αποφευχθεί η διάνοιξη μέρους του σφικτήρα, έχουν εξελιχθεί διάφορες άλλες τεχνικές, όπως Lazer, LIFT, κόλλα, VAAFT, flap και άλλες. Το πλεονέκτημα αυτών των τεχνικών είναι ότι δε θυσιάζουν το σφικτήρα και μπορούν να επαναληφθούν. Η κάθε τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές ενδείξεις. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός τεχνικών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ο κ Γεωργίου έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση απλών αλλά και περίπλοκων περιεδρικών συριγγίων με όλες τις πιο πάνω τεχνικές. Εκπαιδεύτηκε στο St Mark’s Hospital το οποίο είναι το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση περίπλοκων συριγγίων.

loogo

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνήστε άμεσα με τον Dr. Παναγιώτη Γεωργίου:

+30 698 826 6898
info@georgioumd.gr