Τι είναι το LIFT;

Το LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract) είναι μια χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των διασφικτηριακών περιπρωκτικών συριγγίων. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση των μυών του πρωκτικού σφιγκτήρα και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ακράτειας.

 

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός κάνει μια μικρή τομή μεταξύ των μυών του πρωκτικού σφιγκτήρα για να εισέλθει στο μεσοσφικτηριακό διάστημα και να αποκαλύψει την οδό του συριγγίου. Στη συνέχεια, η οδός απομονώνεται και απολινώνεται (διακοπή της συνεχείας του πόρου). Στη συνέχεια αφαιρείται το περιφερικό τμήμα του συριγγίου και το εγγύς τμήμα συρράπτεται κλειστό.

Η χειρουργική επέμβαση LIFT εκτελείται συνήθως υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 45 λεπτά έως μία ώρα, με τους περισσότερους ασθενείς να παίρνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα.

loogo

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνήστε άμεσα με τον Dr. Παναγιώτη Γεωργίου:

+30 698 826 6898
+30 21 0686 2040 (7:30 – 15:00)
info@georgioumd.gr

 

Πλεονεκτήματα Απολίνωσης διασφιγκτηριακού συριγγίου – LIFT

Τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας LIFT περιλαμβάνουν ταχεία ανάρρωση, χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών σε σύγκριση με πιο εκτεταμένες χειρουργικές τεχνικές και διατήρηση των μυών του σφιγκτήρα του πρωκτού, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο ακράτειας. Το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης αυτής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση και την πολυπλοκότητα του συριγγίου.

 

Είναι σημαντικό να συζητήσετε όλες τις πιθανές χειρουργικές επιλογές πριν το χειρουργείο με τον χειρουργό σας, και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις μετεγχειρητικές οδηγίες για να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία επούλωσης.

Η χειρουργική του πρωκτού και ειδικά των συριγγίων απαιτεί εξειδικευμένο στην χειρουργική του πρωκτού, χειρουργό.