Χειρουργική Μετεγχειρητικών Κηλών

Οι μετεγχειρητικές κήλες οφείλονται σε αποδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος μετά από προηγούμενο χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα.

Το μέγεθος ποικίλει από μικρές έως πολύ μεγάλες.

Οριστική Θεραπεία Μετεγχειρητικών Κηλών

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και εξαρτάται από την ανατομική θέση της κήλης, το περιεχόμενο, το μέγεθος της και το είδος του προηγούμενου χειρουργείου.

Η ακριβής γνώση της ανατομίας της κάθε κήλης είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό του χειρουργείου το οποίο πρέπει να είναι εξατομικευμένο στον κάθε ασθενή. Για το σκοπό αυτό η χρήση αξονικής τομογραφίας είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά για τις πιο μεγάλες κήλες.

Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε λαπαροσκοπικά, είτε με ανοικτή μέθοδο, αναλόγως των πιο πάνω κριτηρίων.

 

loogo

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνήστε άμεσα με τον Dr. Παναγιώτη Γεωργίου:

+30 698 826 6898
+30 21 0686 2040 (7:30 – 15:00)
info@georgioumd.gr