Αγαπητέ Επισκέπτη,

Καλώς ήρθατε στον Διαδικτυακό τόπο georgioumd.gr της Georgiou Surgical I.K.E. Ο Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στην Georgiou Surgical I.K.E. η οποία έχει και τη διαχείρισή του.

1. Αποδοχή των όρων με τη χρήση της ιστοσελίδας
Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας georgioumd.gr (εφεξής «Τοποθεσία» ή «Διαδικτυακός Τόπος»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») από την Georgiou Surgical I.K.E. εταιρεία με την επωνυμία Georgiou Surgical I.K.E. η οποία εδρεύει Χαλάνδρι (εφεξής η «Εταιρεία»).
Η πρόσβαση και η χρήση της Τοποθεσίας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Με την πρόσβαση και χρήση αυτής της Τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Georgiou Surgical I.K.E. αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, μην συνδεθείτε στην παρούσα Τοποθεσία, άλλως παρακαλούμε να αποχωρήσετε από αυτήν.
Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Τοποθεσίας. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Georgiou Surgical I.K.E. ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.
2. Καθεστώς ιδιοκτησίας Περιεχομένου
Η παρούσα Tοποθεσία και το σύνολο του περιεχομένου της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, («το Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Georgiou Surgical I.K.E. ή και τρίτων.
Στο Περιεχόμενο δύναται να περιλαμβάνονται και εμπορικά σήματα, λογότυπα, ή διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στην Georgiou Surgical I.K.E. ή σε τρίτους.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου, εκτός αν ρητώς άλλως προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς την έγγραφη άδεια της Georgiou Surgical I.K.E. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών της georgioumd.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Σε οποιαδήποτε χρήση της Τοποθεσίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι στο Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνονται και εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε τρίτους. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν δίδει την άδειά της για τη χρήση αυτή ούτε αντιποιείται δικαιώματα τρίτων, ο οποίοι είναι και παραμένουν οι μόνοι δικαιούχοι που μπορούν να δώσουν την άδειά τους για τέτοια χρήση.
Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Τοποθεσία (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Με το παρόν η Georgiou Surgical I.K.E. παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Τοποθεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της Georgiou Surgical I.K.E. παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης
3. Η χρήση της Τοποθεσίας
Η Georgiou Surgical I.K.E. σάς χορηγεί την άδεια χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου (και του Λογισμικού) υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση θα είναι σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους και ιδίως με τα παρακάτω οριζόμενα:
• Επιτρέπεται η λήψη και χρήση Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και χρήση σύμφωνα με όσα ορίζει ό Νόμος και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε αφαίρεση, αλλαγή ή αλλοίωση των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που αποτελούν το Περιεχόμενο. Σε οποιαδήποτε χρήση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι στο Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνονται και στοιχεία που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε τρίτους. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν δίδει την άδειά της για τη χρήση αυτή ούτε αντιποιείται δικαιώματα τρίτων.
• Απαγορεύεται, η αντιγραφή, η δημοσίευση (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η διανομή, η τροποποίηση, η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, , η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου ή στοιχείων αυτού, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Georgiou Surgical I.K.E. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (sharing) στο διαδίκτυο αυτούσιου του Περιεχομένου σύμφωνα με την πολιτική της Georgiou Surgical I.K.E. και τους παρόντες όρους.
• Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας Τοποθεσίας, δεσμεύεστε προς την Georgiou Surgical I.K.E. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα Τοποθεσία με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή τον Νόμο (ενδεικτικά με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο), καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, βλάσφημο ή άλλως παράνομο περιεχόμενο. Η Georgiou Surgical I.K.E. θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό ή χρησιμοποιεί την Τοποθεσία με τον τρόπο ή τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Georgiou Surgical I.K.E. αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Τοποθεσίας από τρίτους.
• Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους κανονισμούς του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην παρούσα Τοποθεσία. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν δηλώνει ότι η παρούσα Τοποθεσία συμμορφώνεται με τους νόμους όλων των δικαιοδοσιών. Εάν έχετε αμφιβολίες περί αυτού, πρέπει να αναζητήσετε τη συνδρομή νομικού και εάν κριθεί απαραίτητο, να παύσετε τη χρήση της παρούσας Τοποθεσίας πάραυτα.
• Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.
• Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό.
Χρήση της Τοποθεσίας από Ανηλίκους
Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18 ετών ή 18 ετών και άνω ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.
Παρόλο που η Georgiou Surgical I.K.E. έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται στο Διαδικτυακό Τόπο υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Georgiou Surgical I.K.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του Διαδικτυακού Τόπου σε πληροφορίες ή/και εικόνες που είναι ακατάλληλες για ανηλίκους. .
4. Απόρρητο
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην Τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Georgiou Surgical I.K.E. σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της παρούσας Τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην Τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση από την Georgiou Surgical I.K.E. και ως εκ τούτου, η Georgiou Surgical I.K.E. μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων της Georgiou Surgical I.K.E. παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.
5. Απαγόρευση πρόσβασης – διακοπή λειτουργίας
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Georgiou Surgical I.K.E. να αρνηθεί τη πρόσβαση στην Τοποθεσία ή σε κάποιο τμήμα αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο και χρόνο τη λειτουργία της Τοποθεσίας.
6. Δηλώσεις
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται το Περιεχόμενο της παρούσας Τοποθεσίας να περιέχει ανακρίβειες, ελλείψεις και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα Τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Georgiou Surgical I.K.E. ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Georgiou Surgical I.K.E. δεν εγγυάται ότι η παρούσα Τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του Χρήστη.
Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα Τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.
Το περιεχόμενο δεν υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή συναγομένης. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Τοποθεσία και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Georgiou Surgical I.K.E. δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων η άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συναγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η Georgiou Surgical I.K.E. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του Περιεχόμενου από εσάς δε θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το Περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο για οποιαδήποτε σκοπούμενη χρήση. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά σε τυχόν συζητήσεις, συνομιλίες, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις κλπ που μπορεί να βρίσκονται στην παρούσα Τοποθεσία, η Georgiou Surgical I.K.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το εν λόγω υλικό ή οποιοδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο, και ενδέχεται να αναρτηθεί στην παρούσα Τοποθεσία.
Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες που δεν παρέχονται στην παρούσα Τοποθεσία ή για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου.
7. Περιορισμός ευθύνης
H χρήση της Τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Τόσο η Georgiou Surgical I.K.E. όσο και οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή αλλού είδους ζημιά από οποιαδήποτε αίτια (συμβατική υποχρέωση ή αδικοπραξία) που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας ή το περιεχόμενο αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της ακουσίας λήψης ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων από την Τοποθεσία ή από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που τυχόν αποστέλλονται από την παρούσα. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συναγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
Παρόλο που η Georgiou Surgical I.K.E. χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη Τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα Τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από την Georgiou Surgical I.K.E., δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της Tοποθεσίας, παρακαλούμε διακόψτε τη χρήση της. Αποδέχεστε ότι αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που σας δίδεται, και ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, παραιτείστε από όλες τις τυχόν άλλες αξιώσεις.
8. Βλάβη-αποζημίωση
Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Georgiou Surgical I.K.E. λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Τοποθεσίας ή χρήσης που αντίκειται στους παρόντες όρους. Η «χρήση» της παρούσας Τοποθεσίας περιλαμβάνει την οποιαδήποτε χρήση τρίτων που έχουν πρόσβαση στην Τοποθεσία μέσω της συσκευής σας. Σε αυτή την περίπτωση, αποδέχεστε να καταβάλετε στην Georgiou Surgical I.K.E. τα έξοδα, την νόμιμη αποζημίωση και τη δικαστική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των δικηγόρων) που τυχόν επιβληθούν στην Georgiou Surgical I.K.E. ή που τυχόν βαρύνουν την Georgiou Surgical I.K.E., και προέρχονται από τέτοιες αξιώσεις ή νομικές διώξεις.
9. Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες
Η παρούσα Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Georgiou Surgical I.K.E. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Georgiou Surgical I.K.E. αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι τοποθεσίες παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικές, δεν είναι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια, εμπεριέχουν ιούς ή άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσεως, είναι δυσφημιστικές ή εν γένει παραβιάζουν τον Νόμο ή δικαιώματα τρίτων.
Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν υιοθετεί το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή την παρούσα Τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια της Georgiou Surgical I.K.E.
10. Σύνδεση με την παρούσα Τοποθεσία
Προσοχή: η σύνδεση με την παρούσα τοποθεσία δηλώνει ότι αποδέχεστε τους ορούς χρήσης και τους νομικούς περιορισμούς και ότι θα συμμορφωθείτε με τους ορούς που ακολουθούν. Εάν δεν αποδέχεστε τους ορούς χρήσης ή δεν συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους ορούς αυτούς, μην συνδεθείτε στην παρούσα Τοποθεσία, άλλως αποχωρήστε από αυτήν.
Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) που οδηγούν στην παρούσα Τοποθεσία, μπορείτε να το πράξετε μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:
• Σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Georgiou Surgical I.K.E.
• Συνδέεστε, αλλά δεν αναπαραγάγετε, την αρχική σελίδα της παρούσας Τοποθεσίας. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δε θα συνδεθείτε σε εσωτερική σελίδα της παρούσας Τοποθεσίας που βρίσκεται ένα ή περισσότερα επίπεδα κάτω από την αρχική σελίδα ή ότι δε θα δημοσιεύσετε το περιεχόμενο της παρούσας Τοποθεσίας σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Georgiou Surgical I.K.E.
• Δε θα προβείτε στην αφαίρεση, την παραποίηση ή την αλλαγή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο του μεγέθους ή της εμφάνισης του λογότυπου της Georgiou Surgical I.K.E.
• Δε θα δημιουργήσετε πλαίσιο ή πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή περίγραμμα του περιεχομένου ή της παρούσας Τοποθεσίας.
• Δε θα υπονοήσετε με κανένα τρόπο ότι η Georgiou Surgical I.K.E. αποδέχεται προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός από τα δικά της (συμπεριλαμβανομένων υμών ή των προϊόντων και υπηρεσιών σας ).
• Δε θα παραποιήσετε τη σχέση υμών ή της ιστοσελίδας σας με την Georgiou Surgical I.K.E.
• Δε θα παρέχετε ψευδείς, αναληθείς και ανακριβείς πληροφορίες για την georgioumd.gr ή τις υπηρεσίες της Georgiou Surgical I.K.E. στην ιστοσελίδα σας.
• Δε θα χρησιμοποιείτε τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, ή λοιπά διακριτικά γνωρίσματα χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την Georgiou Surgical I.K.E.
• Δε θα περιλαμβάνετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας που είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή προσβλητικό.
• Δε θα αφαιρείτε ή θα παραποιείτε πληροφορίες ή οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου που περιλαμβάνονται στην Τοποθεσία.
• Δε θα δημιουργείτε σύνδεση από ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει.
• Θα διακόψετε πάραυτα το σύνδεσμο εάν αυτό ζητηθεί από την Georgiou Surgical I.K.E. κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Georgiou Surgical I.K.E. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το δικαίωμα που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο 10 λόγω παραβίασης των όρων χρήσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την παραβίαση αυτή.
Δεσμεύεστε ότι θα προβείτε στην πλήρη αποζημίωση της Georgiou Surgical I.K.E. για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπέστη η Georgiou Surgical I.K.E. λόγω παραβίασης της παραγράφου 10.
11. Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Τοποθεσία
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την Τοποθεσία ανήκουν στην Georgiou Surgical I.K.E. ή στους δικαιοπαρόχους αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στην παρούσα Τοποθεσία, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του εν λόγω λογισμικού διέπεται από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης παροχής αδείας που αφορά σε αυτό. Η Georgiou Surgical I.K.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε οιοδήποτε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Τη λήψη τέτοιου λογισμικού από την παρούσα Τοποθεσία πράττετε με δική σας ευθύνη.
13. Αναθεώρηση των όρων
Η Georgiou Surgical I.K.E. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με την Georgiou Surgical I.K.E.
14. Γενικά
Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Georgiou Surgical I.K.E. και των Χρηστών αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.
Οι όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας Τοποθεσίας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/ και την παρούσα Τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/ και η Τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός. Σας γνωστοποιούμε επίσης, ότι η Georgiou Surgical I.K.E. θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων βοηθημάτων που της δίδονται από τον Νόμο σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ή/και του Νόμου και οποιαδήποτε τυχόν αναβολή ή καθυστέρηση στην άσκηση τυχόν αξιώσεων της Georgiou Surgical I.K.E. δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.
Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης και τα ένδικα βοηθήματα είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει κατά το δυνατόν σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται.
Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Georgiou Surgical I.K.E. Εντούτοις, η Georgiou Surgical I.K.E. δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ υμών και της Georgiou Surgical I.K.E. ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας από εσάς, πέραν της εδώ αυστηρά περιγραφόμενης.
15. Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: info@georgioumd.gr , 6988266898.